KE STAŽENÍ

Příručka uživatele

Příručka určená uživatelům aplikace Invio.

Příručka administrátora

Příručka Invio určená pro IT administrátory zákazníka.

Přímý import dat do DB

Návod pro přímý import přeprav do interní SQL databáze Invio.

Import dat přeprav v .CSV

Návod pro import přeprav do aplikace Invio v CSV formátu.

Import adresáře .CSV

Vzorový soubor formátu CSV pro import častých příjemců zásilek do aplikace Invio.

Instalace Invio SQL2008 R2 (32bit)

Instalační soubor Invio (SQL 2008 R2 Express) pro 32-bitové operační systémy.

Instalace Invio SQL2008 R2 (64bit)

Instalační soubor Invio (SQL 2008 R2 Express) pro 64-bitové operační systémy.

Instalace Invio SQL2005 (32bit)

Instalační soubor Invio (SQL 2005 Express) pro 32-bitové operační systémy.

Instalace Invio SQL2005 (64bit)

Instalační soubor Invio (SQL 2005 Express) pro 64-bitové operační systémy.

Aplikace Invio

Aplikace Invio je desktopová aplikace, která se instaluje na HW vybavení zákazníka. Je určena pouze pro platformu PC. Aplikace umožňuje zadávání cargo i balíkových přeprav zásilek, tisk štítků na zásilky a předávacích protokolů.

Zásilky je možné zadávat ručně, nebo načítat z textového (.CSV) souboru. Celý proces zadání zásilky lze částečně automatizovat.

Požadavky

  • OS Windows XP SP2 a vyšší
  • procesor Pentium 1 GHz nebo vyšší
  • 512 MB RAM
  • prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
  • přístup do Internetu (protokol TCP/80)

Komponenty

Aplikace Invio se skládá z uživatelského rozhraní a z databáze, do které se ukládají data. Je možné zvolit verzi s databází SQL 2008 R2 Express nebo SQL 2005 Express. K dispozici je dále verze pro 32-bitové a 64-bitové operační systémy. Podpora verzí v operačních systémech je uvedena v administrátorské dokumentaci k aplikaci Invio, která je dostupná v sekci Ke stažení.