KE STAŽENÍ

Příručka uživatele

Příručka určená pro uživatele webové aplikace G-Client.

Nastavení Java

Nastavení Javy pro správnou funkci tisku ve webové aplikaci G-Client.

Certifikát pro applet

Ve starších verzích Java může být vyžadována instalace tohoto certifikátu. Postup instalace je uveden v dokumentu Nastavení Java.

Webová aplikace G-Client

G-Client je webová aplikace pro zadávání zásilek. Umožňuje zadávání paletových i balíkových expedic, objednávek, tisk štítků a předávacích protokolů.

Zásilky je možné zadávat ručně, nebo načítat z textového (.CSV) či XML souboru.

Požadavky

  • webový prohlížeč
  • přístup do Internetu
  • tiskárna podporující standard EPL II